Per 26 metus Lietuva pasiekė įspūdingų laimėjimų: atkūrėme valstybės Nepriklausomybę; įtvirtinome gyvybiškai svarbią Lietuvos narystę NATO bei Europos Sąjungoje ir Lietuvos, kaip Vakarų pasaulio dalies, statusą; įveikėme pereinamojo laikotarpio, o vėliau – netvarios ūkio plėtros ir globalios ekonomikos svyravimų sukeltus išbandymus.
Vis dėlto daug Lietuvos gyventojų savo šalyje nesijaučia laimingi. Tą liudija ir savižudybių, priklausomybių, smurto bei skurdo mastai. Grėsmingiausia nepasitenkinimo gyvenimu Lietuvoje išraiška – nedidelis gimstamumas bei masinė emigracija. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) tikslas – pasiekti, kad Lietuvoje būtų gera gyventi: kad įsisenėję skauduliai nebealintų Lietuvos žmonių; kad mūsų valstybės Nepriklausomybę stiprintų ne tik narystė transatlantinėse organizacijose, bet ir visų Lietuvos piliečių meilė Tėvynei, noras dėl jos dirbti, kurti ir aukotis.
LVŽS yra tvirtai įsitikinusi, kad žmogus jaustųsi laimingas ir orus, kad valstybė būtų stipri, bendro gyvenimo rūmas turi būti renčiamas įtvirtinant pamatinį gėrį: saugant žmogaus gyvybę ir sveikatą, užtikrinant sambūvį su gamta, puoselėjant darnią šeimą ir bendruomenę, kuriant darnią ekonominę ir politinę aplinką. Šie pamatiniai gėriai neatsiranda savaime: jų nekuria nematoma rinkos ranka nei viską kontroliuojanti valstybė. Juos kuria asmenų ir bendruomenių sąmoningi veiksmai, kylantys iš bendrų vertybių bei valios pastangų. Valstybės vaidmuo – įgalinti asmenis ir bendruomenes spręsti savo ir aplinkos problemas, įstatymais skatinti rinktis tokį elgesį, kuris kurtų pamatinius gėrius ir vengtų destrukcijos.
LVŽS vizija ir siūlomi sprendimai paremti penkių darnų – darnaus žmogaus, darnios visuomenės, darnaus švietimo ir kultūros, darnios ekonomikos bei darnaus valstybės valdymo – principu.

Darnios Lietuvos vyriausybės programa (.odt)
Darnios Lietuvos vyriausybės programa (.pdf)
Darnios Lietuvos vyriausybės programa (.docx)
Programos priedas. Darnaus švietimo programos detalizavimas (.zip)
Programos priedas. Politikos gairės Lietuvos prisitaikymui prie visuomenės senėjimo proceso – „Sidabrinė banga“ (.doc)
Programos priedas. Darnios kultūros programos detalizavimas (.docx)

 • icon
  DARNUS ŽMOGUS

  Plačiau

 • icon
  DARNI VISUOMENĖ IR APLINKA

  Plačiau

 • icon
  DARNUS ŠVIETIMAS IR KULTŪRA

  Plačiau

 • icon
  DARNI EKONOMIKA IR FINANSAI

  Plačiau

 • icon
  DARNUS VALSTYBĖS VALDYMAS

  Plačiau

NAUJIENOS
people large 200
DARNUS ŽMOGUS
people large 200
DARNUS ŽMOGUS
ŠEIMOS PUOSELĖJIMAS
RŪPESTINGA SVEIKATOS APSAUGA
SMURTO SUVALDYMAS
ORUS SENJORŲ IR ŽMONIŲ SU NEGALIA GYVENIMAS
nature large 200
DARNI VISUOMENĖ IR APLINKA
PILIETINĖ GALIA IR SAVIVALDA
ŽMOGAUS IR GAMTOS DARNA
GYVYBINGO LIETUVOS KAIMO IŠSAUGOJIMAS
SKURDO IR REGIONINĖS ATSKIRTIES ĮVEIKIMAS
nature large 200
DARNI VISUOMENĖ IR APLINKA
book large 200
DARNUS ŠVIETIMAS IR KULTŪRA
book large 200
DARNUS ŠVIETIMAS IR KULTŪRA
IŠSILAVINIMAS IR KULTŪRA – ŽMOGAUS IR VALSTYBĖS GEROVEI
GYVYBINGA LIETUVOS KULTŪRA – PILIETIŠKOS IR DARNIOS VISUOMENĖS PAGRINDAS
MOKYTOJO IR MOKYKLOS VAIDMUO
INOVATYVUS AUKŠTASIS MOKSLAS
stat large 200
DARNI EKONOMIKA IR FINANSAI
TAUSOJANTI IR ĮTRAUKI PLĖTRA
INOVACIJOS IR INICIATYVA EKONOMIKOJE
AKTYVIAI IR VISAPUSIŠKAI GINAMI VARTOTOJAI
ATSAKINGAS IR EFEKTYVUS FINANSŲ VALDYMAS
stat large 200
DARNI EKONOMIKA IR FINANSAI
gov large 200
DARNUS VALSTYBĖS VALDYMAS
gov large 200
DARNUS VALSTYBĖS VALDYMAS
TEISINGUMAS – SOCIALINIO STABILUMO IR ŽMONIŠKUMO GARANTAS
STRATEGINĖ LYDERYSTĖ IR KOMPETENCIJA VALSTYBĖS VALDYME
NEPAKANTUMAS KORUPCIJAI
VEIKSMINGA UŽSIENIO POLITIKA
SAUGI VALSTYBĖ
 • Icon List
  Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
 • Pamėnkalnio g. 26, Vilnius
 • +37060685573, +37068627469
 • info@lvzs.lt
 • Kontaktai žiniasklaidai
 • komunikacijosgrupe@lvzs.lt