R. Baškienė. Siekiant kilnių tikslų neturime apsunkinti neįgaliųjų ir juos globojančiųjų