M. Norbutas: atgrasymo nuo viešojo transporto politikos rezultatai