Užmirštas Prezidento – gamtininko, gelbėjusio žydus, palikimas