Vyriausybių apgautai kultūrai reikia ne grašių, o tinkamo finansavimo